Hva inneholder leksjon 1?

I leksjon 1 handler det om forskjellen på fysisk klasserom og internett, og hva det vil si å lage undervisning i helt ulike kontekster. Den handler litt om teknologisk utvikling og medieutvikling, og leksjonen inneholder begrepsavklaring.