Hva inneholder leksjon 5?

I leksjon 5 går vi inn på hvordan vi praktisk kan jobbe - individuelt og som kollegium, for hele tiden å være i en læringsprosess, i møte med nye menneskelige og teknologiske utfordringer. Det handler om å være raus med prøving og feiling - og hverandre.