Hva inneholder leksjon 4?

I leksjon 4 handler det om lærerrollen, og de nye kravene det stilles til det å være lærer i en ny kontekst. Det er ressurser om skuespillerteknikk, og om hvordan man får til tydelig kommunikasjon via webkamera.