Hva inneholder leksjon 2?

I leksjon 2 handler det om hvilke likheter og forskjeller det er mellom klasseledelse på internett og klasseledelse i et fysisk klasserom. Det handler om å endre undervisning fra overføring av kunnskap, til samhandling og skapende prosesser. Og en del om lek og kreativitet.