Hva inneholder dette kurset?

Dette kurset følger kapittelinndelingen i boken Klasseledelse på internett - håndbok i digital undervisning. Med utgangspunkt i kapitlene bygges stoffet ut med videoer, podcaster, tekster og andre ressurser. Målet med kurset er at du som lærer / dere som kollegium skal få konkrete redskaper-, og grunnleggende forståelse for hvordan undervisningspraksisen kan utvikles i en digital tidsalder. Kursets leksjoner kan tas på det tidspunkt- og i den rekkefølge du ønsker (det er et asynkront kurs). Det anbefales imidlertid at det kobles mot deltakelse i interaktiv workshop (synkron økt), lesing av boken og samarbeid i kollegiet.