Hva inneholder dette kurset?

Dette kurset følger kapittelinndelingen i boken Klasseledelse på internett - håndbok i digital undervisning. Med utgangspunkt i kapitlene bygges stoffet ut med videoer, podcaster, tekster og andre ressurser. Målet med kurset er at du som lærer / dere som kollegium skal få konkrete redskaper-, og grunnleggende forståelse for hvordan undervisningspraksisen kan utvikles i en digital tidsalder. Kursets leksjoner kan tas på det tidspunkt- og i den rekkefølge du ønsker (det er et asynkront kurs). Det anbefales imidlertid at det kobles mot deltakelse i interaktiv workshop (synkron økt), lesing av boken og samarbeid i kollegiet*).

*) I hver leksjon er det individuelle oppgaver, og oppgaver beregnet på felles refleksjon. Disse er omtalt som oppgaver for kollegiet. Dersom du tar dette kurset alene, anbefales du å etablere et læringsnettverk med andre, slik at du får fullt utbytte av prosessen. Et slikt nettverk kan skape på én skole, eller nettbasert f. eks. gjennom grupper på Facebook. Her er det - i likhet med mange andre tema - bare fantasien som setter grenser.


Hvordan skape ditt eget læringsnettverk? Det å være en aktiv agent i sin egen læringsprosess er viktig for å hele tiden være i læringsprosessen - og lære noe nytt. Et læringsnettverk kan være kollegaer der du jobber, eller mennesker et helt annet sted i verden. Selv har jeg hatt stor glede av faggrupper på Facebook. Men det nettverket jeg uten tvil har lært mest av, er The Applied Improvisation Network (AIN). Her er et eksempel på hvordan læring kan foregå: En person legger ut en forespørsel der han ber folk dele alle sine små Zoom tips. Umiddelbart kommer en rekke tips i kommentarfeltet. Jeg klippet fortløpende tipsene inn i et samskrivingsdokument, som igjen ble delt inn i diskusjonstråden. Fort var det over førti tips i tråden. Det er for meg et godt og konkret eksempel på delingskultur og læring i nettverk. Og et eksempel på at man alltid får mer tilbake når man deler kunnskap, og at kunnskap vokser når den deles. Ta gjerne en kikk på dokumentet, men det er fra våren 2020, så en del av funksjonene kan allerede være utdaterte. Dokumentet er her, værsågod!

Utfordring: Hvordan kan du utvide ditt lærende nettverk? Hvem vil du sparre med og dele ideer med? Ta tre initiativ - det er helt sikkert andre som er interessert i å lære det samme som deg! Vær også velkommen inn i Facebook-gruppen Gnistrende.net-lærer og studentgruppe for å knytte kontakt med andre.

Fullfør og fortsett