Mot


Velkommen til siste verdi-økt. I dag handler det om mot.

Presentasjonen som ligger til grunn for de to filmene i dag finner dere her, og der ligger altså også casene. Dagens samskrivingsdokument ligger her.

Forslag til kjøreplan:

  1. Felles oppstart (5-10 min.)
  2. Gjenhenting fra forrige gang: Refleksjoner og erfaringer med raushet i uka som gikk? 
  3. Se film 1 (8:15 min.)
  4. Oppgave 2. Hvordan jobber vi med mot? Individuelt arbeid og gruppearbeid (Ca. 20 min.)
  5. Se film 2 (2:53 min.)
  6. Oppgave 3. Caser. Gruppearbeid (Ca. 20 min.)
  7. Felles avslutning (5 min.)


Fullfør og fortsett