Mestringstro

Link til Zoom- Passord: risoer

Zoom - One Platform to Connect - Apps on Google Play


Velkommen til den andre av fire asynkrone økter om kjerneverdier. I dag handler det om "mestringstro", og økta består av videoer med tilhørende oppgaver. Målet er at vi skal koble sammen teori og praksis, og skape felles kunnskap og forståelse, for så å få til mer felles praksis, som kommer både elever og ansatte til gode.

Dagens samskrivingsdokument med alle tre oppgavene ligger her.

Forslag til kjøreplan:

 1. Felles oppstart (5-10 min.)
 2. Gjenhenting fra forrige gang: Refleksjoner og erfaringer med tillit i uka som gikk? Oppgave 1. 10 min. Introduksjon til oppgaven ligger på 00.00-01.26 i den første filmen.
 3. Se film 1 (12 min.)
 4. Oppgave 2. Hvordan jobber vi med mestringstro? Individuelt arbeid og gruppearbeid (Ca. 20 min.)
 5. Se film 2 (x min.)
 6. Oppgave 3. Caser. Gruppearbeid (Ca. 20 min.)
 7. Felles avslutning (5 min.)

Presentasjonen som er brukt i de filmene finner dere her


Oppgave 1 - Gjenhenting fra forrige gang - tillit

 1. Har det vært episoder i løpet av den siste uken som har vært knyttet til temaet tillit? Noen som har bygget tillt, tillit som har blitt brutt? Tillit som har økt eller blitt redusert?
 2. Hva skjedde? Hvordan jobbet du med det?
 3. Hva kan vi lære av det som skjedde?


Oppgave 2 - Hvordan jobber vi med mestringstro?

Individuelt: 

 • Hvordan jobber du med mestringstro i møtet med elever?
 • Hva gjør du hvis det er forskjell på din tro på mestring og elevens tro på mestring?

Grupper:

 • Del refleksjonene deres fra individuell runde.
 • Hvilke “redskaper” har en lærer for å jobbe med mestringstro relasjon til enkeltelever og klasser? Lag en punktvis liste.


I podcasten Bertrands univers er Thomas Peterson gjest. Han er avdelingsleder ved Lambertseter VGS, og snakker om hvordan det å aktivt velge å tro på framtiden er en etisk plikt for den som jobber med unge mennesker. Hør episoden her (link til Spotify)

Oppgave 3: Casearbeid

 1. Velg én av casene.
 2. Lag en punktvis liste: Hvilke ulike handlinger er tenkelige/mulige i denne situasjonen?
 3. Gå gjennom listen: I hvilken grad vil de ulike handlingene øke eller redusere mestringstro i relasjonen?
 4. Velg én av handlingene og diskuter hvilke risiko som er knyttet til den - kan man få et helt annet resultat enn ønsket? I så fall, hva kan man gjøre med det?

Er dere ferdig snakket om én av casene kan dere gyve løs på en av de andre.Fullfør og fortsett  
Diskusjon

0 comments