Raushet

Velkommen til tredje av fire verdi-økter. Jeg er bare med asynkront i dag, fordi jeg har et annet live kurs, men har tillit til at det går veldig bra, og har høy mestringstro på deres vegne :)

Presentasjonen som ligger til grunn for de to filmene i dag finner dere her, og der ligger altså også casene. Dagens samskrivingsdokument ligger her.

Forslag til kjøreplan:

  1. Felles oppstart (5-10 min.)
  2. Gjenhenting fra forrige gang: Refleksjoner og erfaringer med mestringstro i uka som gikk? 
  3. Se film 1 (6:55 min.)
  4. Oppgave 2. Hvordan jobber vi med mestringstro? Individuelt arbeid og gruppearbeid (Ca. 20 min.)
  5. Se film 2 (2 min.)
  6. Oppgave 3. Caser. Gruppearbeid (Ca. 20 min.)
  7. Felles avslutning (5 min.)


Video 1 - Begrepet raushet:

Video 2 - Casearbeid om raushet:

Fullfør og fortsett