Om kurset


Å undervise i kajakkpadling handler om mye mer enn å beherske det kajakkfaglige. Hva gjør du når en deltaker mister motivasjonen og vil gi opp? Hvordan skaper du som leder fellesskapsfølelse i en splittet gruppe? Hvordan kan du både følge opp hver enkelt deltaker - og ta ansvar for gruppen som helhet? Hvordan utvikler du dine personlige sider av lederrollen? På kurset ledelse og pedagogikk for kajakk-instruktører jobber vi med de menneskelige aspektene i kurs-og turledelse.

“Soft skills” betegner den menneskelige dimensjonen på kurset eller turen. Du som leder står alene om å håndtere denne, og mye av det du trenger for å lykkes, kan læres.

Med utgangspunkt i fagkunnskap fra psykologi, pedagogikk og ledelse, går deltakerne gjennom oppgaver og teori som gir dypere forståelse for hvorfor vi handler som vi gjør, og de får innsikt i gruppepsykologiske prosesser.

Målet med kurset er at hver deltaker får konkrete verktøy de enkelt kan anvende i sitt lederskap i kommende turer og kurs.

Målgruppe: Kurset er for deg som leder kajakkturer og kurs og har tatt Aktivitetsleder-kurs (NPF) eller tilsvarende kurs.

Gjennomføring

Kurset arrangeres som et fysisk kurs over en helg, med en veksling av teori og praksis.

Læringen skjer både gjennom forelesninger, diskusjoner, caser, og praktiske øvelser - både i klasserommet og på vannet.

Dette onlinekurset kan brukes både som en forberedelse (før-læring) til et fysisk kurs, og som repetisjon (etter-læring). Om du ikke har tilgang til et fysisk kurs, kan onlinekurset kobles til praksis gjennom praktisk øving og trening på andre måter.

Kurslederen:

Jørgen Moltubak er kursleder. Han er utdannet NPF aktivitetsleder og holder intro- og grunnkurs i havkajakk.

Kursinnholdet er en variant av andre kurs Jørgen holder for lærere og skoleledere i klasseledelse, undervisningdesing og skoleutvikling - men skreddersydd for kajakkinstruktører.

Jørgen jobber som lærer i videregående og underviser i psykologi, og skriver bøker om undervisning og formidling.


Velg et prisalternativ